top of page

MAJ

1 Ons

15.00 Vi-gruppen, Vi sjunger in våren


2 Tor

18.15 Scout


3 Fre

19.00 Tonår


5 Sön

11.00 Gudstjänst m Nattvard, Tommy
Holmberg, sång av Jennie Malmgren o Magnus Wester, mötesledare Gunnel Ståhl. Insamling till nationella arbetet


7 Tis

10.00 Bön och bibelsamtal
 

18.30 Bibelstudium


8 Ons

14.00-17.00 Fixargruppen


9 Tor

08.00 Gökotta. Med Elisabeth Holmberg
och Jennie Malmgren. Samling vid
Centrumkyrkan för avfärd till
Ausås. Ta med kaffekorg. Vid dåligt
väder i Centrumkyrkan


12 Sön

11.00 Gudstjänst, Tommy Holmberg, sång
av Sara Ghica. Mötesledare Elisabeth Holmberg


14 Tis

10.00 Bön och bibelsamtal


15 Ons

15.00 Vi-gruppen, Försommarfest


16 Tor

18.15 Scout


17 Fre

19.00 Tonår

19 Sön 11.00
Gudstjänst, Lennarth Nilsson,
sång av Robin Rask, mötes-
ledare Bo Berglund


21 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal


Tis 18.30
Bibelstudium


22 Ons 14.00-17.00
Fixargruppen


23 Tor 18.15
Scout


24 Fre 19.00
Tonår

26 Sön 11.00
Gudstjänst m Nattvard, Rebecka de
Brito, sång/musik av Jennie
Malmgren och Torbjörn Lundkvist.
Rönnekyrkan Ängelholm inbjudna.
Servering (grupp 5)


28 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal


30 Tor 18.15
Scout


31 Fre 19.00
Tonår


JUNI

2 Sön 17.00
Gudstjänst m insamling till mission i
andra länder, Peringe Pihlström,
sång/musik Fredrik Häggström.
Mötesledare Joakim Stenmo,
Auktion/blomförsöljning till förmån
för missionen


4 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal


5 Ons 16.00-19.00
Fixargruppen


9 Sön 11.00
Gudstjänst, Joakim Stenmo, sång
av barnkören Young Voices med
Ingemar Tågerud, Sv kyrkan i Bjuv,
mötesledare Git Nilsson. Servering
med avtackning av sjukhuspastor
Lena Klason (grupp 3)


11 Tis 10.00
Bön och bibelsamtal (sista i sommar)

12 Ons 16.00-19.00

Fixargruppen


16 Sön 11.00
Gudstjänst, Sven Atterlöv, musik av
Emelia Svensson, mötesledare Ulla
Persson

19 Ons 16.00-19.00

Fixargruppen


23 Sön 11.00
Gudstjänst med nattvard, Jennie
Malmgren o Peringe Pihlström,
kören, mötesledare Jan-Erik
Andreasson

26 Ons 16.00-19.00

Fixargruppen


30 Sön 18.00
Sommarkväll i Centrumkyrkan,
Picknick på gräsmattan, andakt
med Tommy Holmberg

Vad händer i Centrumkyrkan?

Pastor Tommy Holmberg avtackas och Diakon Jennie Malmgren välkommas
Pastor Tommy Holmgren som tjänstgjort på en mindre deltidstjänst efter sin pensionering avtackas i o m maj månads utgång. Tommy har varit mycket uppskattad i sitt församlingsarbete och vi framför vårt varma tack! Vi är också både glada och tacksamma att Tommy fortsätter att finnas bland oss i för-samlingen. Tommy kommer fortsättningsvis, liksom andra församlingsmedlemmar att ta på sig en del ideella arbetsuppgifter. Diakon Jennie Malmgren börjar sin tjänst i Centrumkyrkans församling per den 1 juni. Jennie avslutar kring månadsskiftet sin utbildning till diakon och påbörjar sitt s k vägledningsår. Efter det året följer avskiljning till diakon i Equmeniakyrkan på nästkommande kyrkokonferens. Jennie kommer att arbeta på en halvtidstjänst i vår församling och på en halvtidstjänst i Tureholmskyrkan i Sösdala, också tillhörande Equmeniakyrkan. Vi hälsar Jennie varmt välkommen till tjänst i Centrumkyrkan. Våra medarbetare kommer att avtackas respektive välkomnas i en gudstjänst efter sommaren.


Nya parkeringsregler
Kommunen har infört nya regler kring parkeringen vid Centrumkyrkan. Det är fortfarande fri parkering men endast i fyra timmar och man behöver ha en P-skiva som visar ankomsttid. Skylten som visar de nya reglerna sitter dåligt till så det är lätt att missa dessa nya regler.

Fixargruppen

Fixargruppen består av alla som kan hjälpa till med praktiska arbetsuppgifter. Det växer bra under sommaren, så vi behöver träffas varje onsdag kl 16-19. Kom de gånger du kan. Kontaktperson är Gunnel Ståhl.

Ungdomsarbetet

Välkommen till Scout och Tonår i Centrumkyrkan!

Scout och Tonår träffas varje vecka, mer information

finns att hitta under fliken "Barn & Ungdom".


Ekonomi

Ge gärna ditt stöd till församlingen via bankgiro (nr 826-7270) eller Swish (nr 123 46 309 43). 

Nyhetsbrev

Nyfiken på vad som händer i Centrumkyrkan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka här!

nationella-insamlingen-24-skärmar2.jpg
bottom of page