top of page
Equmenia.png

CKU

Barn och ungdomsarbetet i Centrumkyrkan bedrivs av Centrumkyrkans Ungdom, CKU, som är ansluten till Equmenia. CKU´s grupper är öppna för alla. Arbetet har som målsättning att ge intressanta fritidssysselsättningar, berikande gemenskap, möjlighet till engagemang samt en djupare inblick i vad Kristen tro är. Arbetet är uppdelat i olika grupper där alla barn och ungdomar kan finna sin plats. Deltagaravgiften i CKU är 200 kr per termin. Detta berättigar till deltagande i en eller flera grupper. Alla medlemmar är också olycksfallsförsäkrade. Allt arbete inom CKU sker på frivillig basis. Du kan stödja arbetet genom att sätta in en gåva på CKU´s bankgiro 394-8452 Har du några frågor om någon av våra aktiviteter så kontakta gärna vår ordförande, se mer under KONTAKT.

tonår logga.jpg

Tonår

Vi välkomnar alla som går i sexan eller mer till en härlig termin med Tonår! Varje fredag kl.19.00-00:00 med start 2/9 i Centrumkyrkan
Det blir aktiviteter, fika för en tia och härliga andakter.

Terminsstart 13/1.


Välkommen!

equmeniascout.jpg

Scout

Centrumkyrkans scoutkår jobbar för äventyr både i stor och liten skala, både i stads- och skogsmiljö. Vi har i 80 år gett barn och unga en mer spännande fritid genom vår verksamhet. Hos oss finns ingen avbytarbänk, här är alla välkomna precis som de är.

Terminsstart 19/1.

Välkommen!

Program HT 2022

bottom of page