top of page

Alpha - En grundkurs i kristen tro

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

 

Vem är Alpha till för?

Alphakursen är till för alla och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

 

Hur ser en Alphakväll ut?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

 

Hur är en Alphakurs upplagd?

Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: “Vem är Jesus?”, “Hur ska jag kunna tro?” och “Vad ska jag med kyrkan till”? Kurserna varierar I storlek. Vanligast är kvällskurser som varar I ca två timmar per tillfälle men de kan också hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. Alphakursen är gratis och öppen för alla.

Låter detta som något för dig?

Kontakta ordförande Joakim Stenmo för att få reda på mer!

Joakim Stenmo

Tel. 070-733 55 49

E-mail: ordf@centrumkyrkan.nu

bottom of page